Sistemul de TVA al UE va fi mai bine echipat pentru a face față fraudelor din sectorul comerțului electronic, ca urmare a noilor norme convenite astăzi de statele membre. Acordul de luna trecută, va pune la dispoziția autorităților antifraudă, pentru prima dată, date relevante cu privire la achizițiile online pentru a le ajuta în lupta lor împotriva fraudelor în materie de TVA din acest sector, estimate la aproximativ 5 miliarde euro pe an în UE.

Alte decizii adoptate astăzi de miniștrii de finanțe ai UE în domeniul TVA vor contribui la reducerea birocrației pentru IMM-uri și vor simplifica normele în materie de TVA și de accize pentru forțele armate ale statelor membre ale UE. „Prin intermediul unei serii de propuneri realizate pe parcursul ultimilor cinci ani, actuala Comisie a construit metodic un pachet de măsuri vizând simplificarea sistemului de TVA al UE, reducerea posibilităților de fraudă și facilitarea activităților comerciale licite. Este clar că statele membre sunt de aceeași părere în ceea ce privește aceste obiective și sper că această dinamică poate duce la o reformă amplă a întregii legislații care stă la baza sistemului” a declarat Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Datele privind plățile în scop de TVA vor contribui la combaterea fraudelor în sectorul comerțului electronic

Noile norme convenite recent vor întări capacitatea statelor membre de a lupta împotriva fraudelor în materie de TVA din domeniul comerțului electronic, asigurând faptul că experții antifraudă din statele membre ale UE au acces la datele relevante referitoare la TVA deținute de intermediarii de plăți, cum ar fi furnizorii de carduri de credit și de debitare directă, care facilitează peste 90 % din achizițiile online în UE. În mod practic: prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a furniza autorităților din statele membre anumite date privind plățile conexe vânzărilor transfrontaliere, pe care specialiștii antifraudă (rețeaua Eurofisc) le pot apoi accesa și analiza. La rândul lor, vânzătorii online atât din UE, cât și din afara UE, vor putea fi identificați atunci când nu respectă obligațiile în materie de TVA. Dispoziții similare care sunt în vigoare în unele state membre și în alte țări au arătat deja modul în care o astfel de cooperare poate avea un efect tangibil în combaterea fraudelor din sectorul comerțului electronic. Noile norme vor trebui acum să fie confirmate de Parlamentul European înainte de intrarea în vigoare în ianuarie 2024.

Norme simplificate în materie de TVA pentru IMM-uri

Miniștrii de finanțe din UE au ajuns, de asemenea, la un acord politic cu privire la o actualizare a normelor speciale deja existente în materie de TVA pentru IMM-urile din UE, oferind mai multe oportunități pentru activitățile transfrontaliere. Noul regim ar trebui să reducă birocrația și sarcinile administrative pentru întreprinderile mici și să creeze condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, indiferent de locul în care sunt stabilite în UE, având în vedere că un mozaic de abordări la nivelul UE înseamnă că pragurile pentru a beneficia de scutirea de TVA variază. Noile norme vor asigura un prag uniform al cifrei de afaceri de 85 000 EUR pentru societățile care desfășoară activități economice numai în statul lor membru și un prag de 100 000 EUR la nivelul UE pentru cifra de afaceri a IMM-urilor care desfășoară activități comerciale transfrontaliere, pentru a fi eligibile pentru scutire în alt stat membru. IMM-urile eligibile vor fi în măsură să beneficieze de simplificări suplimentare în ceea ce privește obligațiile în materie de TVA, cum ar fi înregistrarea și raportarea. Noul sistem îmbunătățit de TVA pentru IMM-uri ar trebui să intre în vigoare în ianuarie 2024.

Simplificări în materie de TVA pentru forțele armate ale statelor membre

Comisia Europeană a salutat, de asemenea, acordul privind măsurile de scutire fiscală pentru a facilita eforturile de apărare comună în contextul politicii de securitate și apărare comune a UE (PSAC). Noile norme vor scuti livrările către forțele armate de taxa pe valoarea adăugată (TVA) și de accize atunci când aceste forțe sunt desfășurate în afara propriului stat membru și participă la un efort de apărare european.

sursa