In cadrul rubricii  – Artisti români contemporani – azi va prezentam o expozitie de Arta Sacra. Expozitia reuneste lucrari ale studentilor si masteranzilor din cadrul sectiei “Arta Sacra” a Facultatii de Teologie “Iustinian Patriarhul” a Universitatii Bucuresti, lucrari realizate sub indrumarea profesorului universitar Dumitru Sorica. Sectia “Arta Sacra” a Facultatii de teologie “Iustinian Patriarhul” din cadrul Universitatii Bucuresti si-a inceput activitatea in anul universitar 2005-2006, cu subsectia de restaurare, iar din anul universitar 2008-2009 si cu subsectia de pictura, avand studii de licenta de 3 ani si studii de masterat de 2 ani.

 

Luni 20 martie 2023 va avea loc vernisajul expozitiei „ Meditatii Estetice in Lumina Invierii”, la Centrul Cultura Nea Iunias – Volos, Grecia

Profesorul Dumitru Sorica ne-a declarat : « Evenimentul expozițional este găzdiuit pentru a III-a oară de Centrul Cultura Nea Iunias – Volos iar ocazia acestei reântâlniri o dedicăm postului Paștelui , menit să curățească cugetul  fiecăruia dintre noi.

 

 

Semnificația postului Paștelui este, pe de o parte simbolică, potrivit căruia creştinii urmează exemplul Mântuitorului, care a postit 40 de zile şi 40 de nopţi înainte de a înfrunta cu succes cele trei ispitiri ale diavolului. Pe de altă parte, există şi un motiv spiritual, perioada  fiind numai bună pentru ca omul să facă un pelerinaj interior, menit să ducă la o reînviere a sufletului, pentru a înfrunta cu succes ispitele din viaţa de zi cu zi.

In orice Academie de pictură, din lume, se face apel la un anumit gen de tradiție și la însușirea unor tehnici pe care înaintașii le-au făcut. Dimensiunea suplimentară la Secțiunea de Artă Sacră este, în mod cert, cea spirituală. Deci, pe lângă, să spunem, tradiția din zona tehnicii există această parte spirituală și chiar un anumit gen de, haide să spunem așa, de tradiționalism în sensul bun al cuvântului, și în tehnică pentru că arta bizantină, indiferent că ești sau nu cunoscător, o recunoști imediat prin specificul ei.

Studenții, pe lângă activitatea de atelier însemnând cele patru discipline: Desenul, Studiul Desenului, Studiul Culorii, Studiul Compoziției și Studiul Tehnicilor Artei vechi tradiționale, au și cursuri de Istoria Artei Medievale, Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Românești, au Liturgică, au Dogmatică, au un întreg univers de cunoștințe cu care trebuie să-i înzestrăm pentru a ridica spiritul. Știți cum se spune în Biserică: „Sus să avem inimile”. Adică să putem să ajungem până în transcendent și, totodată transcendentul să-l aducem în lumesc, în icoană. Deci această cale de ridicare a inimilor către Divinitate și aducerea Divinității în icoană este un drum anevoios, pe care cu trudă și osteneală studenții noștri trebuie să il parcurgă. Sa facem vazuta lumea nevazuta !

Evenimentul etalează abordările creative ale studenților de la Universitatea din București, studenți teologi de la secția de Artă Sacră, însumând : studii  aflate în diferite etape ale execuției , propuneri de reprezentare a atitudinii sfinților și cromatica diversificată a acestora, subliniind un episod al carierei lor în devenire.

Expoziția poate fi privită și ca o explorare a spațiului cultural crestin, a procesului de lucru și a motivației păstrării tradiției care stă la baza realizării multor opere de artă

Aspectele comune dar și distincțiile dintre lucrările expozanților ies la iveală mai ales în cadrul dialogului dintre ele atunci când sunt expuse spre vizualizare în aceeași incintă. Subiectele prezentate, documentarea temeinică, variatele tehnici monumentale de exprimare, sunt câteva din virtuțile acestiu eveniment cultural.

Profesor universitar doctor Dumitru Sorica

 

 

 Dar sa vedem cateva din lucrările care vor putea fi vazute in expozitie…

 

 

Profesor Dumitru Sorica, Victoria si jertfa mielului

Prof Dumitru Sorica, Ingerul melod

 

Stanga : Oxana Esanu, Maica Domnului    – Dreapta : Elena Marina, Sf MMC Ecaterina

 

Stanga : Maica Ambrozia, Sf MMC Dimitrie –Dreapta : Cezar Coraci, Sf MMC Gheorghe

Stanga : Marius Radu, Sf. Ier Spiridon – Dreapta : Mihail PUIU, Sf. Arh Mihail       

 

 

Stanga : Cezar Coraci, Sfanta tremie(detaliu dupa Andrei Rubliov) –

Dreapta : Iloan Ioachim Raduna, Sf. Cuv Moise Etiopianul

 

 

Stanga : Mihail PUIU, Sf Arh Gavriil – Dreapta : Maria Isar, Sf Mc Filofteia 

  

Iată si cateva lucrari Sgrafitto:

 

 Scopul acestei expoziții este de a întări comuniunea crestina și de a ocroti valorile creștine din spațiul ortodox. Totodată expoziția înleșnește recunoașterea valorilor autentice și ajută la perpetuarea acestora. Generații întregi au avut grijă să predea urmașilor în bună stare icoane, manuscrise, miniaturi și cărți religioase moștenite de la părinți, mărturii de veacuri ale credinței creștine. Mărturii ale culturii și civilizației grecești antice sunt semnalate în România pe malul Mării Negre la Histria,Tomis ori Kalatis ocrotite și expuse în muzeele românești. Pereții monumentelor medievale din România adăpostesc chipurile filozofilor greci ale căror idei au contribuit la consolidarea credinței creștine. Strânse legături religioase ale statelor medievale românești cu obștile monahale de la Sfântul munte sunt binecunoscute. Domnitori români precum: Nicolae Alexandru Basarab, Mircea cel Mare, Basarab I, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, au fost protectori și susținători ai activităților religioase de la Mănăstirile: Kutlumuș, Zografu sau Xiropotamou. Ritualul Mănăstirii Frăsinei din România se desfășoară conform rânduielilor de la Sfântul Munte. Moștenirea bizantină și misiunea de propovăduire a evangheliei în limba greacă și latină este liantul care unește popoarele noastre.

Expoziția însumează schițe, studii și compoziții executate pe diverse suporturi și variate tehnici artistice de studenții de la Artă Sacră. Studiile de sfinți au fost precedate de schițe libere pentru surprinderea mișcării și proporțiilor, crochiuri și fragmente anatomice, draperii, formând adevărate compoziții armonioase pe planșele de studiu.”

 

In incheierea discutiei noastre profesorul Dumitru Sorica ne-a spus : “În mod evident expoziția este o experiență didactică, dar este și o experiență artistică . Expozitia, după părerea mea, este un lucru cu totul și cu totul deosebit pentru că în mod special studenții care fac studii de artă sacră vor fi puși, prin lucrările lor, în contact cu publicul larg. Cred ca prima experiență nu se uită niciodată.Tot ceea ce au făcut studentii acum a fost  un apel la tradiție. Au încercat să reproducă ceea ce cei de dinaintea noastră au făcut și au reprezentat. Dar, până la activitatea de creație pe care și-o vor însuși și vor trece și ei la un alt nivel de pregătire, până atunci trebuie să știe foarte bine ceea ce se petrece cu tradiția, fiindcă tradiția este un teren bătut pe care nu te rătăcești și este pentru ei, Slavă Domnului, rădăcină puternică ; ei caută să se adape din aceste cunoștințe pe care predecesorii lor le-au expus sau cu care au împodobit lăcașurile de cult.”

In atelier

 

 

Urăm succes expoziției studentilor și masteranzilor din cadrul sectiei “Arta Sacră” a Facultății de Teologie “Iustinian Patriarhul” a Universității București din orașul Volos, Grecia.

 

 

Rubrica  realizata de Cezar Coraci