0
76

Cele 750 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi- propunerea Comisiei europene drept răspuns la pandemia actuală sunt un bun punct de plecare. Aceasta este poziția Partidului Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, din care face parte și PNL.

Criza a demonstrat că UE are nevoie de mijloace mai bune pentru a face față unei crize a sănătății publice precum cea cu care ne confruntăm în prezent. Aceasta include abordarea consecințelor economice ale pandemiei, care va necesita o cooperare mai strânsă și solidaritate între toate statele membre. Instrumentul de redresare va colecta fonduri prin ridicarea temporară a plafonului care se aplică resurselor proprii la 2,0 % din venitul național brut al UE, permițând Comisiei să își utilizeze ratingul de credit puternic pentru a împrumuta 750 de miliarde de euro de pe piețele financiare.

Toate fondurile colectate prin intermediul instrumentului de redresare și al noului buget al UE vor fi canalizate cu ajutorul programelor UE către mai multe obiective care, în cele din urmă, vor stimula tranziția ecologică și digitală – necesară pentru relansarea economică a UE:

  1. Pactul verde european – noua strategie de creștere

În vederea realizării obiectivelor propuse în Pactul verde european, se va urmări renovarea și modernizarea clădirilor și a infrastructurilor critice din Europa; crearea a 1 milion de locuri de muncă verzi prin realizarea tranziției către o economie circulară; implementarea strategiei „De la fermă la consumator” și recalificarea lucrătorilor, sprijinirea IMM-urilor din regiunile care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili, utilizând fondurile prevăzute în mecanismul pentru o tranziție justă.

  1. O piață unică mai aprofundată și mai digitală

Europa va investi mai mult pentru a-și îmbunătăți conectivitatea și pentru a-și consolida prezența industrială și tehnologică, cu scopul de a-și spori capacitatea strategică. O economie digitală este esențială în parcursul inovării și al creării de locuri de muncă asumat de UE.

  1. O redresare echitabilă și favorabilă incluziunii

Urmare a crizei provocată de pandemia de COVID-19, UE a dezvoltat instrumentul SURE, în valoare de 100 de miliarde de euro, prin intermediul căruia se oferă sprijin temporar lucrătorilor și întreprinderilor în vederea atenuării riscurilor de șomaj într-o situație de urgență. De asemenea, pentru a ajuta statele membre să genereze venituri fiscale, Comisia va intensifica lupta împotriva evaziunii fiscale.

  1. Construirea unei Uniuni mai reziliente

Criza sanitară a determinat Uniunea Europeană să adopte o serie de măsuri care să contribuie la consolidarea blocului comunitar. Astfel, s-a propus întărirea rezervei rescEU pentru a spori capacitatea permanentă a UE de a gestiona toate tipurile de crize; dezvoltarea unei strategii farmaceutice pentru a spori capacitățile de producție și pentru a asigura astfel autonomia strategică a Europei. Se va crea, de asemenea, un plan de acțiune privind materiile prime critice care să consolideze piața internă.

Grupul PPE sprijină propunerea Comisiei, cu scopul de a găsi cât mai rapid o măsură cuprinzătoare cu privire la pachet, inclusiv volumul și echilibrul dintre granturi și împrumuturi, pe baza solidarității și a responsabilității. PPE consideră că în această criză trebuie  acționat în spirit de solidaritate și să fim hotărâți să avansăm în slujba locurilor de muncă și a viitorului economiilor  statelor membre.

Pentru a asigura un răspuns eficace la criza provocată de coronavirus, care să se adreseze tuturor cetățenilor UE și partenerilor globali, Comisia Europeană mobilizează o serie de instrumente.

Instrumentul de redresare va fi pus în aplicare prin intermediul a trei piloni:

 

  1. Sprijinirea redresării statelor membre;

2.Relansarea economiei și sprijinirea investițiilor private

  1. Valorificarea învățămintelor desprinse din criză.

PPE mai solicită totodată, un plan credibil de rambursare care ar trebui să înceapă cel mai târziu în 2028 și care ar trebui să se bazeze pe dezvoltarea resurselor proprii ale UE; Ca un prim pas, o taxă pe deșeurile de plastic ar putea fi decisă și ratificată de statele membre, împreună cu un calendar obligatoriu din punct de vedere politic privind alte resurse proprii, care să fie pus în aplicare înainte de sfârșitul anului 2027.

Iar pe de altă parte, popular europenii invită Comisia Europeană și statele membre să se asigure că banii sunt cheltuiți în mod eficient și responsabil pe sectoare și regiuni care au fost cel mai grav afectate de pandemie. Trebuie să existe o legătură directă cu respectarea de către statele membre a statului de drept și a principiilor europene. În plus, reformele structurale și inovarea ar trebui să fie promovate, iar utilizarea fondurilor pentru proiectele ideologie trebuie evitată.

 

cvlpress