I.               PROIECTE ANALIZATE ÎN PRIMĂ LECTURĂ

1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020  

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului

II.  PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind siguranţa feroviară

IV.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

2.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Bacău”

3.    HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019

4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Buzău

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Suplac, judeţul Mureş

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristeşti, judeţul Mureş

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Pui, judeţul Hunedoara

11.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea”

12.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

13.HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

14.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei de ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019

15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019

16.HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

17.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

18.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lupu Matei

19.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Niță Mihai-Sandu

20.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcția publică de prefect al județului Mehedinți în funcția publică de inspector guvernamental

21.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența – Maria

22.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

23.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către domnul Pavel Cristinel

24.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Suceava de către domnul Moldovan Gheorghe-Alexandru

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene – termen 2020

2.    MEMORANDUM cu tema: acordarea de asistenţă Albaniei în operaţiunile de expertizare a structurii clădirilor post cutremur

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Valeriu Lupu –secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

VI.          NOTE

1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil-teren cu suprafaţa de 6.125 mp, situat în Municipiul Iaşi, Str.Codrescu nr.6, Judeţul Iaşi, din domeniul public al judeţului Iaşi în domeniul public al statului, în vederea construirii noului sediu al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi”

2.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern a unei cereri către Consiliul Local al municipiului Galaţi, cu privire la emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil-teren, cu suprafaţa de 1.479 mp, situat în municipiul Galaţi, str.Basarabiei nr.45 A, judeţul Galaţi, din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pentru construirea noului sediu al acestei unităţi de parchet”

VII.       INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind reorganizarea grupului de lucru dedicat Iniţiativei celor Trei Mări

2.    INFORMARE privind completarea și convocarea Comitetului interministerial de coordonare pentru organizarea și susținerea candidaturii României pentru organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

sursa