Pesta porcina africană și gripa aviară!

Urmare a datelor prezentate, destul de greu, de A.N.S.V.S.A., în informările de presă  privind situația evoluției pestei porcine africane (PPA), au reieșit următoarele concluzii:

 • Prezența virusului PPA, pe teritoriul României, a fost semnalată la 31 iulie 2017.
 • De la declanșarea bolii și până în prezent au fost omorâți 576.847 porci și s-au plătit despăgubiri în valoare de 403.373.620 lei, aproximativ 84 milioane Euro, sumă ce ar fi putut fi utilizată pentru rezolvarea altor necesități, dacă A.N.S.V.S.A. și-ar fi făcut datoria…

 • Doar Bucureștiul și trei județe ( Suceava, Caraș Severin, Cluj) nu au fost afectate de PPA.

 

 • Numărul focarelor stinse de PPA a crescut la 2.336;
 • Numărul focarelor active de PPA (gospodării/exploatații) a scăzut la 611, dar evoluează în continuare în 257 de localități din 26 de județe.

 

 • Cu toate măsurile anunțate de responsabilii din domeniu, numărul focarelor active de PPA la mistreți a crescut la 2.670.
 • Mai mult, în 10 județe există doar focare active de PPA la mistreți.

 • Ponderea focarelor active de PPA din totalul focarelor constatate este de 58% ( este în scădere, ceea ce indică o ameliorare a stadiului PPA);
 •  Ponderea focarelor active de PPA mistreți din totalul focarelor active a crescut la 81 % (procentul este în creștere, aici măsurile adoptate de responsabili sunt ineficiente, până în prezent).

 Începând cu 14.01.2020, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N8 în probele prelevate de la găini ouătoare ce aparţin unor ferme din  judeţul Maramureş. Conform unor date vehiculate în mediul crescătorilor de găini, cele două ferme afectate ar fi folosit aceeași platformă pentru depozitarea dejecțiilor, fapt ce a facilitat contaminarea.  E surprinzătoare lipsa de reacție în timp util a medicilor veterinari din zonă…

În ceea ce privește riscul îmbolnăvirii oamenilor cu cei doi viruși, PPA și H5N8, A.N.S.V.S.A. realizează comunicări diferite:

Virusul PPA

“Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel economic și social.”

Virusul H5N8

“Într-un raport științific privind gripa aviară aprobat la 22 martie 2018, EFSA a precizat faptul că nu au existat cazuri raportate de infecții la oameni cauzate de A(H5N8) sau de virusurile nou apărute A(H5N5) și A(H5N6).

Virusurile A(H5N8), A(H5N5) și A(H5N6) sunt considerate a fi în principal adaptate la speciile aviare, transmiterea acestora se poate realiza prin contactul, direct sau indirect, cu păsările sălbatice şi/sau domestice purtătoare de virus, cadavre, dejecţii, furaje contaminate, sau prin produsele şi subprodusele provenite de la acestea.”

 Concluzii:

 1. PPA afectează din ce în ce mai multe județe;
 2. Scad focarele active de PPA în gospodării/exploatații (veste bună);
 3. Cresc focarele active de PPA la mistreți (inexplicabilă lentoarea autorităților în a reacționa în domeniile private de vânătoare din județul Teleorman);
 4. Gripa aviară a demarat prin afectarea județului Maramureș (tot la granița cu Ucraina…);
 5. Pentru oameni, expunerea la virusul PPA nu prezintă riscuri, în timp ce expunerea la virusul H5N8 poate creea probleme;
 6. Datele specifice apărute și în celelalte țări europene și asiatice, creează premisele apariției unei crize alimentare mondiale!