„Timpul nu mai avea răbdare ”, scria Marin Preda în romanul „Moromeții” și parcă azi ne confruntăm cu aceeași curgere a clipelor. În fuga noastră prin viață, printre ore, apelăm la scrierea prescurtată. Oare scriem corect? 

 

În acest  articol, abordez succint abrevierile. În DOOM, ediția a treia,  sunt relizate câteva precizări.

Se  notează  cu punct final:

  • abrevierile care nu păstrează ultima literă a cuvântului: (academician), al./ alin. (alineat), adj. (adjectiv/ adjunct), jud. (județ), ex.(exemplu), av.(avocat), p. (pagină), prof.(profesor/ profesoară), d. (domnul), fem. (feminin), masc. (masculin). 

Trebuie evitate abrevierile  pp./ pag. (pagină/ pagini).

  • abrevierile pentru prenumele masculine: Gh. (Gheorghe), G. (George), Șt. (Ștefan)
  • prenumele masculine, urmate de numele de familie: L. Caragiale
  • unele expresii: c. (honoris causa), N.B. (nota bene), P.S.(post – scriptum)

Nu se utilizează punctul:

  • după abrevierile care păstrează ultima literă: d-ta, dl, dna, d-ta, d-voastră
  • în cadrul prescurtărilor unor nume proprii de instituții: BCR , BNR, CEC, NATO, ONU, UNESCO
  • pentru abrevieri compuse cu caracter internațional: CD-ROM, CV, ISBN, ISSN
  • pentru nume de state, de județe: RO, PH, BV

           Punctul este facultativ ca element interior (neurmat de blanc) și final în abrevieri cu circulație internațională: C.F.R/CFR, S.U.A/SUA, U.E./ UE.

        Sunt utilizate fără punct abrevierile: SF, USLA ONG, PFA, TVA (scrierea este considerată mai economică).

      Pronumele personale de politețe se abreviază corect: d-ta (dumneata) dv., dvs. d-voastră (dumneavoastră), d-tale (dumitale) d-lui (dumnealui), d-ei (dumneaei), d-lor (dumnealor).

În consecință, putem economisi timp, spațiu, apelând și la scrierea prescurtată, dar corectă.

                  

Bibliografie: Vintilă Rădulescu, Ioana, coordonatoare, DOOM, ediția a III-a, editura Univers Enciclopedic Gold, 2021

 

 

 

Rubrica realizată de Profesor Aurelia Gheorghe