Conform legislației stufoase aflate în vigoare, există la noi în țară un organism extrem de important despre care puțină lume a făcut vorbire în ultima vreme, mai ales în contextul crizei coronavirusului, respectiv Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Acest Oficiu e prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1380/2009 și se află în subordinea Guvernului. Mai mult, acest Oficiu conlucrează, tot conform legii, (Legea 45/1994) cu Statul Major al Ministerului Apărării, cât și cu Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale, precum și cu orice altă instituție care poate concura la îndeplinirea obiectivelor.

Trebuie spus că aceste organisme menționate anterior sunt responsabile și de implementarea Planului de Mobilizare  a economiei naționale pentru apărare.

Ceea ce ne sperie un pic, având în vedere că nu am sesizat vreun transfer de materiale sanitare de la rezerva de stat către spitalele autohtone, deși materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite şi pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, la propunerea ministerelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru.

De asemenea, având în vedere faptul că „măsurile de pregătire a teritoriului pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale de orice natură, precum şi a celor care aparţin patrimoniului naţional al României împotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice şi arme nucleare, biologice şi chimice se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale şi se realizează potrivit legii”, presupunem că materialele de protecție ar fi trebuit să fie în depozite, Ministerul Sănătății fiind responsabil cu asigurarea produselor medicamentoase de uz uman şi a materialelor sanitare.

Stare de urgență avem, dar stocuri care ar fi trebuit utilizate, nu prea sau deloc chiar, deci cine e de vină, conducerea Oficiului care nu a întocmit un necesar corespunzător, Ministerul Sănătății, care nu a asigurat materialele, Ministerul Apărării care nu a urmărit implementarea planului de mobilizare (care, poate a fost întocmit superficial?) sau Primul ministru care a primit solicitarea și nu a aprobat-o?