Comerțul internațional cu bunuri în luna septembrie și perioada 1.I-30.IX 2019

§ În perioada 1.I-30.IX 2019, exporturile FOB au însumat 51846,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 63891,7 milioane euro.

§ În perioada 1.I-30.IX 2019, exporturile au crescut cu 2,0%, iar importurile cu 5,1%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2018.

§ Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 12045,0 milioane euro, mai mare cu 2089,3 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2018.

§ În luna septembrie 2019, exporturile FOB au însumat 6099,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7288,5 milioane euro, rezultând un deficit de 1189,1 milioane euro.

§ Faţă de luna septembrie 2018, exporturile din luna septembrie 2019 au crescut cu 4,4%, iar importurile au crescut cu 7,0%.

 

În perioada 1.I-30.IX 2019, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,4% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate1) (32,2% la export şi respectiv 30,5% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 39758,1 milioane euro la expedieri şi de 47688,3 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,7% din total exporturi şi 74,6% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 12088,6 milioane euro la exporturi şi de 16203,4 milioane euro la importuri, reprezentând 23,3% din total exporturi şi 25,4% din total importuri.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

sursa