Criza COVID-19 a arătat că ameninţările la adresa sănătăţii cetăţenilor nu ţine cont de frontiere. Nu se pot închide  frontierele la nesfârşit iar statele membre singure, fiecare în parte, nu vor putea  să încetinească răspândirea virusului. În acest context, Grupul PPE (familie politică din care face parte PNL) consideră că Uniunea Europeană poate face mult mai multe lucruri în această direcţie. Lipsa unei acţiuni coordonate la nivelul UE a dus la probleme reale, în special în primele etape ale pandemiei. Grupul PPE consideră că soluţia nu este de a închide frontierele sau de a restricţiona exporturile de echipamente de protecţie. Pandemia a demonstrat că nu putem depăşi o criză de această magnitudine acţionând pe cont propriu. Pentru a răspunde situaţiei extraordinare şi grave cauzate de COVID-19, Grupul PPE din Parlamentul European a propus un PACT DE SOLIDARITATE ce constă în măsuri imediate pentru combaterea virusului, ajutarea celor afectaţi, protejarea familiilor noastre, a lucrătorilor şi a celor mai vulnerabili, susţinerea întreprinderilor şi un plan pe termen lung pentru a consolida răspunsul Europei la astfel de crize în viitor. Este foarte clar pentru toată lumea că pandemia de coronavirus  a obligat Uniunea Europeană săîşi regândească priorităţile. În acest context,popularii europenii au propus crearea unui fond de solidaritate UE Coronavirus de cel puţin 50 de miliarde de euro constând în până la 20 de miliarde de euro în afara plafoanelor CFM din subvenţii şi până la 30 de miliarde de euro în împrumuturi, garantate de bugetul UE, sprijinind eforturile financiare întreprinse de sectoarele de sănătate din toate statele membre în perioada actuală a crizei, precum şi investiţiile în sectorul sănătăţii după criză.

Pactul de Solidaritate al EPP se bazează pe cinci piloni de acţiune concretă:

  1. Un răspuns unit la provocările din domeniul sănătăţii
  2. Acţiuni în ce priveşte măsurile de distanţare socială
  3. Asigurarea infrastructurii critice
  4. Ajutorarea persoanelor, afacerilor şi regiunilor cele mai afectate acum
  5. Un plan ambiţios pentru viitor

Problema este că politicile care vizează cel mai mare număr de cetăţeni, educaţie, sănătate, turism, nu sunt europene.  Aşa că popular europenii au început să creioneze politici comune şi în aceste direcţii. În sănătate s-a făcut un pas spre o politică comună prin crearea unui program de sănătate ca urmare a crizei de Covid-19. În acest domeniu există diferenţe de nivel în finanţare şi dotare, de aceea  trebuiesc făcute eforturi mari pentru a ajunge la o politică comună pentru a reduce inegalitatea dintre Est şi Vest. Europarlamentarii Grupului PPE au solicitat fonduri pentru construirea infrastructurii spitaliceşti şi a serviciilor de sănătate. Pentru a evita supra-aglomerarea în spitale, PPE doreşte înfiinţarea unei reţele europene de spitale specializate în răspunsul pandemiei în fiecare regiune a Uniunii Europene. Totodată, UE trebuie să preia conducerea în dezvoltarea şi producerea unui vaccin şi să-l facă disponibil la nivel mondial şi accesibil

Pe de altă parte, Grupul PPE va încuraja pe viitor soluţiile digitale pentru combaterea crizei. Pentru a lupta mai bine cu o boală extrem de infecţioasă precum COVID-19, statele UE au nevoie de informaţii în timp util şi precise despre răspândirea bolii. În acest sens, popular europenii propun înfiinţarea unui centru european de coordonare pentru schimbul de date şi informaţii cu privire la persoanele care vin în UE din străinătate ca mijloc de protecţie a sănătăţii europenilor. PPE propune de asemenea relocarea principalelor industrii farmaceutice înapoi în Europa şi crearea un stoc european comun de medicamente şi echipamente medicale pentru a nu depinde în mare măsură de furnizorii externi. Grupul PPE a depus zeci de amendamente la Raportul privind criza medicamentelor, care urmăresc în principal eliminarea cauzelor crizei medicamentelor, precum: preţurile mari, lipsa de transparenţă a fondurilor pentru cercetare, exportul paralel.  Deoarece în perioada maximă a pandemiei, spitalele şi medicii lucrau la niveluri care depăşeau capacităţile lor, Grupul PPE propune aplicarea unui  adevărat sistem european de solidaritate. În sensul că, profesioniştii din domeniul sănătăţii să se poată deplasa liber şi să lucreze în spitale peste graniţe, dacă este nevoie. PPE îşi doreşte astfel ca pacienţii să aibă posibilitatea de a fi trataţi într-un spital de peste graniţă dacă spitalele locale sunt supra-aglomerate.

           Grupul PPE din Parlamentul European  propune o comunicare intensificată între guverne şi parlamente. Jurnaliştii şi opoziţia politică trebuie să aibă acces la informaţii şi raţionamente în spatele soluţiilor impuse şi trebuie să-şi poată exercita controlul. Transparenţa este esenţială. PPE vrea să se asigure că sectorul digital ia măsurile necesare pentru a stopa fake news, dezinformarea şi discursul de ură cu privire la criza Coronavirus prin intermediul reţelelor de socializare şi a proteja mass-media independentă ca adevărat garant al dreptului oamenilor de a fi informaţi. De asemenea, UE trebuie să coordoneze acţiunile statelor membre împotriva propagandei din ţări terţe, fraudei pe internet şi a cibercriminalilor care exploatează temerile oamenilor sau vând materiale medicale expirate sau contrafăcute.

Pen tru ca studenţii Erasmus + să îşi reia studiile odată ce se încheie criza,popular ii europeni dorescsă ajute cercetătorii din UE prin reducerea sarcinilor administrative şi asigurarea continuităţii angajării prin prelungirea automată cu 6 luni a a programelor de cercetare. PPE propune în viitor ca UE să dezvolte o platformă educaţională europeanăprivind educaţia online pentru ca şcolile şi universităţile să se asigure că toţi elevii şi studenţii din statele membre au acces la instrumente educaţionale de calitate. Platforma ar putea servi, de asemenea, drept centru de resurse comune pentru profesori, studenţii şi părinţii europeni care lucrează de acasă, îmbunătăţind astfel calitatea generală a educaţiei în toate statele membre.

Desigur, Grupul PPE s-a gândit şi la transportul aerian, legătura între state. În acest context, PPE susţine că verificările la frontierele interne, deşi sunt necesare trebuie să rămână strict limitate în timp, proporţionale şi utilizate numai pentru perioada considerată necesară de către autorităţile sanitare. Spaţiul Schengen trebuie să rămână funcţional. PPE propune stabilirea unor rute de călătorie sigure pentru cetăţenii sau rezidenţii UE care revin din străinătate şi o abordare armonizată a testării şi a carantinei. Popularii europeni susţin că repatrierea comună a cetăţenilor UE ar trebui să fie coordonată de mecanismul de protecţie civilă al UE.  Asigurarea liniilor prioritare la toate frontierele interne ale UE pentru a asigura fluxul liber al personalului medical, al lucrători sezonieri din agricultură şi a echipamentelor medicale, precum şi a fluxului de produse esenţiale, cum ar fi produsele alimentare trebuie să reprezinte o prioritate. PPE mai propune şi ca restricţiile de circulaţie să fie impuse şi ridicate în jurul zonelor cele mai afectate într-o manieră coordonată pentru a evita efectele transfrontaliere negative. Această strategie ar putea include testarea la scară largă, echipamente de protecţie personală pentru toţi lucrătorii sanitari şi distanţarea socială în zonele relevante. PPE solicită Comisiei Europene să elaboreze un protocol comun de testare care ar trebui să fie pus în aplicare în mod coordonat, inclusiv pe aeroporturi.

 

cvlpress