Astăzi, Comisia publică recomandările unui grup de experți, Forumul strategic privind proiectele importante de interes european comun, pentru a stimula competitivitatea și poziția de lider a Europei la nivel mondial în șase sectoare industriale strategice și orientate spre viitor: vehiculele conectate, ecologice și autonome; tehnologiile și sistemele pe bază de hidrogen; asistența medicală inteligentă; internetul obiectelor cu aplicații în industrie; o industrie cu emisii reduse de dioxid de carbon; și securitatea cibernetică.

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Piața noastră unică, una dintre cele mai mari piețe din lume, reprezintă o platformă unică pentru ca industria noastră să poată concura la nivel mondial. Pentru a beneficia la maximum de ea, trebuie să investim în mod colectiv ca să ne aflăm mereu în avangarda dezvoltării tehnologice. Am avut un start bun în domenii precum bateriile, reciclarea materialelor plastice și calculul de înaltă performanță. Și putem face mai mult. În acest sens, salut recomandările formulate astăzi de grupul de experți pentru șase lanțuri valorice strategice suplimentare pe care ar trebui să se concentreze politica industrială a UE.”

Proiectele importante de interes european comun (PIIEC) includ proiecte de cercetare inovatoare, care adesea presupun riscuri semnificative și necesită eforturi comune coordonate și investiții transnaționale din partea autorităților publice și a industriilor din mai multe state membre. Prin investițiile comune în punctele forte și atuurile industriale ale Europei, UE poate genera locuri de muncă și creștere economică în toate sectoarele și regiunile și poate consolida rolul UE pe scena mondială.

În plus față de recomandările specifice fiecărui lanț valoric, raportul identifică, de asemenea, acțiuni de sprijin orizontale:

  • Punerea în comun a resurselor publice și private la nivel european, național și regional; UE ar trebui să coordoneze aceste investiții comune, vizând mai întâi dezvoltarea industrială și comercializarea noilor tehnologii;
  • Aprofundarea și integrarea pieței unice prin reglementări și standarde noi;
  • Cartografierea și dezvoltarea competențelor necesare de-a lungul lanțurilor valorice;
  • Dinamizarea sistemelor de inovare din Europa, cu accent pe punctele forte regionale și parteneriatele public-privat;
  • Stabilirea unui proces de guvernanță pentru a monitoriza schimbările tehnologice și industriale, pentru a identifica lanțurile valorice emergente strategice și pentru a evalua progresul lucrărilor privind aceste lanțuri valorice.

Raportul face parte din eforturile Comisiei Juncker de a consolida baza industrială a Europei. Acesta va contribui, de asemenea, la lucrările viitoare ale Comisiei privind o nouă strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei.

Context

Industria europeană este puternică și și-a păstrat rolul de lider mondial în multe sectoare, cum ar fi industria auto, industria chimică, industria farmaceutică, industria constructoare de mașini și industria aerospațială. Industria noastră a creat 1,7 milioane de locuri de muncă din 2013 până în prezent și reprezintă mai mult de două treimi din exporturile noastre.

Cu toate acestea, într-o lume în schimbare, industria Europei trebuie să se modernizeze și să se adapteze pentru a rămâne în avangardă. Politicile Comisiei creează un ecosistem în care sectoarele industriale ale Europei să poată prospera. Astfel, industria poate să creeze locuri de muncă de calitate în cadrul unei piețe unice echitabile și robuste, să stimuleze competitivitatea Europei, să încurajeze investițiile și inovarea – de exemplu în tehnologii ecologice – și să sprijine regiunile și lucrătorii afectați de transformările industriale.

După cum a fost anunțat în Strategia reînnoită privind politica industrială a UE din 2017, în martie 2018, Comisia a înființat Forumul strategic privind proiectele importante de interes european comun (PIIEC). Activitatea Forumului strategic are la bază și vine în completarea noii viziuni pentru o transformare mai durabilă, mai favorabilă incluziunii și mai competitivă a industriei europene până în 2030, prezentată de grupul de experți la nivel înalt din cadrul Mesei rotunde la nivel înalt în domeniul industriei în iunie 2019. Recomandările Forumului strategic vor contribui, de asemenea, la procesul de reflecție privind noua politică industrială a Comisiei, astfel cum s-a solicitat în concluziile Consiliului European din 22 martie 2019.

Comisia sprijină pe deplin statele membre și companiile acestora care colaborează pentru a face posibile investiții transnaționale la scară largă, cu efecte de propagare pozitive în întreaga Europă.

UE a instituit norme flexibile privind ajutoarele de stat pentru a facilita PIIEC. În decembrie 2018, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului privind ajutoarele de stat pentru proiectele importante de interes european comun, investiții publice în valoare de 1,75 miliarde EUR, care vor debloca investiții private suplimentare în valoare de 6 miliarde EUR pentru cercetare și inovare în domeniul microelectronicii. Patru țări europene – Franța, Germania, Italia și Regatul Unit – și aproximativ 30 de companii și instituții de cercetare își vor uni forțele pentru a favoriza cercetarea și inovarea în acest domeniu tehnologic important. Acesta a fost primul proiect de cercetare și inovare aprobat în temeiul normelor speciale și mai flexibile privind ajutoarele de stat pentru proiecte de interes strategic european. Calculul de înaltă performanță și bateriile sunt sectoare care beneficiază de eforturi comune și investiții importante.

sursa