Domnule Președinte ce înseamnă liberalizarea pieței de energie?

 

Liberalizarea este cuvântul magic al oricărei piețe .

 

Liberalizarea deplină a unei piețe este așteptarea supremă pentru toți participanții la acea piață  În anul 2000 când s-a impus procesul de ”spargere” a companiilor din domeniul energetic a fost invocat ca principal argument LIBERALIZAREA .

 

Atunci a fost declarată ca țintă a acelui proces pentru a garanta dezvoltarea Sistemului Energetic Național.

 

Liberalizare însă înseamnă în primul rând responsabilitate.

 

O piață liberă nu este o piață liberă de reguli .

 

Prin urmare prima regulă este aceea a asumării cu responsabilitate a îndatoririlor de a avea acces, de a opera, de a beneficia de pe seama pieței .

 

Nu sunt multe cazurile în care două spirite unice ale omenirii, cum au fost cele ale lui Mircea Heliade și George Bernard Show, să se exprime cu exact aceleași cuvinte despre libertate, respectiv :”A fi liber înseamnă înainte de orice a fi responsabil față de tine însuți”.

 

Orice proces de liberalizare ar trebui să determine automat avantaje consumatorilor și șansa lor de a avea acces la un preț mai mic

 

Ce a însemnat liberalizarea pieței de energie pentru români ?

 

Din păcate în România nu s-a întâmplat așa, pentru că am ajuns la liberalizare deplină fără a avea o piață funcțională pe deplin.

 

Respectiv am ajuns la liberalizare de 100% tot cu doi producători de gaze naturale, care reprezintă 90% din piață de producție și cu doi furnizori care reprezintă 94%.

 

Această structură a pieței a determinat circulația prețului pe un singur sens, respectiv, doar cel de creștere a prețului gazelor naturale.

 

Așa s-a întâmplat și în 1 Aprilie 2017 la prima etapă de liberalizare , când prețurile au crescut de la 48,5 lei /Mwh , la 120 lei /Mwh, deși prețul de producție era de doar 28,7lei/Mwh.

 

Acest lucru se înregistrează și acum când cei doi furnizori fac oferte la același preț, ca în anul 2019, deși prețul producătorului, de la care furnizorii cumpără gazele ,s-a ”prăbușit ” din cauza crizei generată de pandemia Covid 19.

 

Prin urmare nu mai miră pe nimeni faptul că sondajele din ultimile zile menționeaza că, 50% dintre români nu au auzit de liberalizare, că 78% dintre ei spun că au informații insuficiente despre liberalizarea prețului gazelor naturale și că 38% își doresc să-și schimbe furnizorul .

 

Încă din 2016 prin lege, Departamentul pentru energie și Departamentul pentru eficiență energetică beneficiază de resursele necesare pentru a informa consumatorii.

 

Informarea trebuia să vizeze nu doar  implicațiile procesului de privatizare, dar și  orice alte implicații asupra comportamentului consumatorului, despre noul statut al consumatorului, acela de actor cheie în piața de energie, precum și asupra calității prestării serviciilor, respectiv al modificărilor legislative în plan european și al celui din România, privind sectorul energetic.

 

Nu trebuia să se promoveze un termen pentru liberalizarea deplină a pieței gazelor naturale fără a fi definit în prealabil consumatorul vulnerabil, asigurate resursele financiare pentru aceasta și anunțate măsurile ce se impun pentru a asigura un tratament transparent, nediscriminatoriu, concurențial în piață.

 

Trebuiau create regulile de piață privind ofertarea cantităților zilnic, săptămânal, trimestrial, anual pentru a putea permite tuturor furnizorilor, inclusiv celor mici sau nou înființați să aibă acces la acestea.

 

Care sunt totuși avantajele pentru consumatorul român ?

 

Este important însă de spus pentru toți consumatorii casnici din România, ca acest proces oferă și avantaje.

 

În primul rând faptul că pot alege un preț mai mic decât le oferă astăzi unul dintre cei doi mari furnizori, cu care au în prezent contract. Comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE ne arată deja 8 oferte mai mici decât al celor doi mari furnizori monopolisti.

 

De asemeni, chiar dacă au încheiat contract cu un alt furnizor și ulterior sunt nemultumiți pot să-și schimbe furnizorul în orice moment, în cel mult 21 de zile.

 

Și dacă iarăși sunt nemultumiți pot renunța și alege ori de câte ori doresc, cu condiția anunțării prealabile a furnizorului.

 

Chiar dacă renunță la furnizorul actual în plină iarnă NU există riscul să rămână fără alimentare cu gaze naturale, pentru că, prin lege, ANRE asigură continuitatea furnizării gazelor naturale printr-un furnizor de ultimă instanță (FUI).

 

În acest caz prețul va fi unul reglementat până când își va găsi un alt furnizor.

 

În concluzie procesul de liberalizare deplină a pieței de gaze naturale din România este extrem de important suprapunându se cu această perioadă de criză, care se constituie deja în cel mai mare șoc economic în conditii de pace, din 1930 până în prezent.

 

 

 

România are o situație specială printre satele europene în privința măsurilor necesare pentru a asigura existența unei piețe funcționale, transparente pentru gaze naturale.

 

Avem 25% dintre români în sărăcie energetică, iar procentul este în creștere tocmai din cauza pandemiei.

 

Pandemia și modul ei de gestiune în România a determinat apariția a, deja, 700 mii de șomeri, pierderea a 2,5 mld. euro investiții străine, 12 mld. euro deficit bugetar în perioada noiembrie 2019-mai 2020, 57 miliarde de euro pierderi la cifra de afaceri a companiilor locale de la instituirea Stării de Urgență până astăzi.

 

Pentru a asigura plățile Guvernul a realizat împrumuturi de cca. 20 mld. euro doar până în prezent la dobânzi cu 65% mai mare decat oricare alt SM .

 

Acest peisaj sumbru ne avertizează că vom avea o cădere economică de min 14,5% și deci un impact negativ generat și de procesul de liberalizare ar putea crea efecte greu de cuantificat.

 

De ce însă liberalizarea pieței de gaze naturale este atât de importantă pentru noi , pentru România ?

 

UE a angajat cel mai ambițios program de guvernare din istoria sa . Acest program intitulat GREEN DEAL  asuma schimbări fundamentale atât în plan economic cât și social. Toate măsurile însă pornesc de la cel mai important proces respectiv cel al ”Tranziției Energiei”.

 

”Regele” acestei tranziții este gazul natural, care se va constitui în materia prima energetică a tranziției către o energie produsă sută la sută din surse regenerabile și neconvenționale.

 

România are resurse de gaze naturale pentru a-și asuma această tranziție, dar pentru aceasta este esențială etapa liberalizării pieței și asigurării unui echilibru deplin între operatori și consumatori.

 

Gazul natural va fi resursa pentru producerea de energie electrică în cogenerare, va fi materia primă pentru chimie, petrochimie, îngrășăminte chimice, dar și pentru conversia în Hidrogen.

 

Iată de ce România poate fi marele câștigător al acestei perioade de tranziție, cu condiția însă așa cum spunea Mircea Heliade …”de a fi responsabilă față de ea însăși ”

 

Un interviu realizat de Cezar Corâci